به گزارش خبرنگار مرآت؛ طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهاد ها امروز توسط شورای نگهبان بررسی و به سبب برخی ابهامات طرح مجدد به مجلس بازگردانده شده است.

طرح شفافیت آراء تحت طرح قوای سه گانه است

علی اکبر علیزاده نماینده مردم دامغان و عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مرآت در رابطه با اجرای این طرح گفت: نظارت عامه با اجرای این طرح محقق خواهد شد و زمانیکه یک مجوعه ای بداند که  تحت نظارت مردمی قرار دارد بسیاری از پنهان کاری ها از بین خواهد رفت و تخلفات احتمالی کم خواهد شد.

نماینده مردم دامغان در ادامه اذعان کرد: طرح شفافیت آرائ نمایندگان که در گذشته مطرح شده بود ازبین نرفته و این طرح جدید تعمیم یافته طرح قبلی است و مجلس از این قانون مستثنی نیست ودر بند اول این طرح سهم مجلس وکمیسیون های مربوطه آورده شده است.

این عضو خانه ملت در توضیح علت عدم ثبت دستگاههای مانند بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) خاطر نشان کرد: براساس مر قانون نهاد هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند نیاز به اذن رهبری دارند و باید با دستور ایشان در لیست دستگاههای مشمول قانون شفافیت قرار بگیرند.

عدم شفافیت سبب رانت اطلاعاتی شده است

عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی و استاد دنشگاه نیز در رابطه با محسنات این طرح گفت: عدم شفافیت اطلاعات موجب ایجاد رانت اطلاعاتی و اقتصادی می شود و متاسفانه بسیاری از افراد از این خلا سو استفاده کرده و به نان و نوایی رسیده اند.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: شفافیت در کشور و قوای سه گانه ابتدا باید از مجلس شروع شود به این دلیل که مجلس به فرموده امام (ره) در راس امور است و باید بعد از خود مدعی العموم ایجاد شفافیت در سایر قوا شود.

شیخی تصریح کرد: با تصویب این قانون مسیر اجرای عدالت و نقشه راه به درستی ترسیم می شود و نظر اسلام نیز موکدا راه اداره جامعه را منوط به شفافیت می داند.

وی در توضیح شبهات مربوط به عدم استقلال دستگاهها با ایجاد طرح مذکور ابراز کرد: این شفافیت به معنای عدم استقلال دستگاه ها نخواهد بود و تاثیر منفی  برروی یکدیگر نخواهند داشت .

شیخی در نهایت اظهار کرد: قطعا کسانیکه نامیندگان و وکلای مردم هستند باید در مسیر شفافیت قرار بگیرند تا کشور در مسیر درست خود قرار گیرد.

انتهای پیام/

 

نوشته طرح شفافیت آراء تحت طرح قوای سه گانه است/ عدم شفافیت سبب رانت اطلاعاتی شده است اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

Shares: