به گزارش خبرنگار مرآت؛ گفتنی است پیش از این مهدی کاشفی مسئول هیئات مذهبی شهرستان مهدیشهر بوده که با برگزاری انتخابات استانی از بین همه مدیران شهرستانی هیئت ها، وی با کسب آرا اکثریت به عنوان رئیس شورای هئیات مذهبی استان سمنان انتخاب شد.

مهدی کاشفی رئیس شورای هئیات مذهبی استان سمنان با اشاره به اهداف شورای هئیات مذهبی در استان سمنان گفت: تقویت کمی و کیفی هیئات مذهبی در استان و همچنین مشارکت هر چه بیشتر شبکه هیئات مذهبی در حل مسائل فرهنگی، تربیتی و اجتماعی شهرها و روستاها و همچنین سطح استان از مهمترین اهداف این شورا است.

رئیس شورای هئیات مذهبی استان در ادامه به نقش کلیدی هیأت در شبکه سازی و رسالت مهمشان در خصوص هم افزایی بین سازمان ها و مردم به عنوان یک تشکل بینابینی تاکید کرد و افزود: هیئت مذهبی باید یک شبکه فعال فرهنگی و اجتماعی باشد.

وی افزود: سازماندهی و راهبری، افزایش انسجام و مسئولیت پذیری اجتماعی، آسیب شناسی شئون فرهنگی و بصیرت افزایی از جمله وظایف شورای هیئات مذهبی به شمار می‌رود.

انتهای پیام/

نوشته مهدی کاشفی به عنوان رئیس شورای هیئات مذهبی استان سمنان انتخاب شد اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

Shares: