به گزارش مرآت، محمد حمیدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان در جلسه مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز گفت: بیش از ۳۰ مورد ساختمان رای قطعی ماده ۳ امور اراضی در استان وجود داردکه باید اجرا شود. وی با اشاره به اینکه ۱۶۲ مورد رای تبصره ۲ ماده ۱۰ امور اراضی در استان سمنان
نوشته عزم جدی در برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز اراضی کشاورزی در سمنان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

به گزارش مرآت، محمد حمیدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان در جلسه مقابله با ساخت و ساز‌های غیرمجاز گفت: بیش از ۳۰ مورد ساختمان رای قطعی ماده ۳ امور اراضی در استان وجود داردکه باید اجرا شود.

وی با اشاره به اینکه ۱۶۲ مورد رای تبصره ۲ ماده ۱۰ امور اراضی در استان سمنان وجود دارد، افزود: این موارد در خصوص فنس کشی اراضی است که باید پیگیری و اجرا شود.

به گفته‌ حمیدی، پارسال ۵۳ هکتار اراضی کشاورزی آزاد سازی و ۳۹ هکتار اراضی منابع ملی و ۲۸ هکتار رفع تصرف از اراضی در استان صورت گرفت.

حمیدی تاکید کرد:شهرداری‌ها در صورت بروز مشکل و رعایت نشدن مقررات ملی ساخت و ساز‌ها با متخلفان برخورد کنند.

انتهای پیام/

نوشته عزم جدی در برخورد با ساخت و ساز غیرمجاز اراضی کشاورزی در سمنان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.