به گزارش مرآت، امیر عمیدی مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان گفت: تاکنون ۱۹ هزار و ۲۰۵ متقاضی از شهرستان‌های شاهرود و میامی در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند. وی با اشاره به اینکه نشست‌های تخصصی کارگروه به طور مستمر انجام می‌شود، ابراز داشت: ۱۱۳ هکتار زمین به منظور اجرای طرح نهضت
نوشته ۱۰ هزار متقاضی واجد شرایط دریافت مسکن در شرق استان سمنان شناسایی شدند اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

به گزارش مرآت، امیر عمیدی مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان گفت: تاکنون ۱۹ هزار و ۲۰۵ متقاضی از شهرستان‌های شاهرود و میامی در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند.

وی با اشاره به اینکه نشست‌های تخصصی کارگروه به طور مستمر انجام می‌شود، ابراز داشت: ۱۱۳ هکتار زمین به منظور اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای ساخت هفت هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی در شرق استان سمنان تامین شده است.

عمیدی با بیان اینکه برای شهرستان‌های شاهرود و میامی ساخت ۹ هزار و ۸۱۶ واحد مسکونی طی ۴ سال در نظر گرفته شد، اظهار داشت: ۹۵ هکتار زمین دیگر در حال پیوست به محدوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی شرق استان سمنان ادامه داد: یکهزار و ۹۲۷ متقاضی تاکنون با افتتاح حساب، آورده اولیه را واریز کردند.

وی با بیان اینکه ساخت یکهزار و ۱۸۸ واحد مسکونی در شهرستان‌ های شاهرود و میامی آغاز شده است، افزود: سه هزار و ۲۶۸ واحد نیز در حال طراحی، آماده سازی و بستن تفاهم نامه قرار دارند.

به گفته وی، بیشترین متقاضی مسکن در شرق استان به شاهرود تعلق دارد.

انتهای پیام/

نوشته ۱۰ هزار متقاضی واجد شرایط دریافت مسکن در شرق استان سمنان شناسایی شدند اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.