مهدی رجبی، سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار بی‌رسانه، با بیان این که در شهر قدیم ایوانکی از 17 متقاضی شرکت در طرح‌های حمایتی مسکن که تشکیل پرونده داده‌اند، یک‌نفر افتتاح حساب انجام داده است گفت: در شهر قدیم ایوانکی تا کنون واریز وجه نداشته‌ایم؛ ما یک زمین یکهزار و …
نوشته چرا پیشرفت طرح‌های حمایتی مسکن در برخی شهرهای استان مطلوب نیست؟ اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی بی رسانه. پدیدار شد.

مهدی رجبی، سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار بی‌رسانه، با بیان این که در شهر قدیم ایوانکی از 17 متقاضی شرکت در طرح‌های حمایتی مسکن که تشکیل پرونده داده‌اند، یک‌نفر افتتاح حساب انجام داده است گفت: در شهر قدیم ایوانکی تا کنون واریز وجه نداشته‌ایم؛ ما یک زمین یکهزار و 200 متری و یک زمین یکهزار و 300 متری در این شهر داشتیم که از آن در طرح‌های مذکور استفاده خواهد شد.

رجبی با اشاره به این که در اراضی مذکور مجموعا می‌توان 36 واحد مسکونی احداث کرد گفت: بنابراین این اراضی برای متقاضیانی که در ایوانکی ثبت‌نام کرده‌اند کفایت می‌کند اما تکلیف داریم که اراضی موردنیاز طی 4 سال آینده را تأمین کنیم؛ بنابراین ناگزیر شدیم که به دنبال الحاق یک زمین 30 هکتاری دیگر به محدوده شهری باشیم و اقدامات اولیه در این خصوص به انجام رسیده است.

وی با اعلام این مطلب که در شهمیرزاد یکهزار و 507 نفر در طرح‌های حمایتی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند گفت: از این تعداد تا کنون 336 نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند، 130 نفر تشکیل پرونده داده‌اند؛ 69 نفر افتتاح حساب کرده‌اند و 54 نفر واریز وجه انجام داده‌اند؛ در شهمیرزاد بخشی از اراضی در دولت پیشین تحویل بنیاد مسکن شده بود و در حال حاضر برای افرادی که واریز وجه کرده‌اند، مشکلی در تأمین زمین نداریم.

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان سمنان با اعلام این خبر که مصوبات لازم برای الحاق یک زمین 35 هکتاری در شهمیرزاد به محدوده شهری اخذ شده است گفت: اخیرا محیط‌زیست ملاحظاتی را در خصوص الحاق این زمین، به صورت غیرکتبی مطرح کرده است اما ما آمادگی داریم به هر میزان ممکن، زمین مذکور را در اختیار متقاضیان قرار دهیم.

رجبی با اشاره به ثبت‌نام 3 هزار و 297 نفر متقاضی شرکت در طرح‌های حمایتی مسکن در گرمسار گفت: از این تعداد یکهزار و 248 نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند؛ 469 نفر تشکیل پرونده داده‌اند؛ 180 نفر افتتاح حساب کرده‌اند و 30 نفر نیز واریز وجه را انجام داده‌اند؛ در مقطع فعلی در گرمسار مشکلی در تأمین زمین برای متقاضیان واجدشرایط نداریم و قطعه زمینی به همین منظور در منطقه لجران به بنیاد مسکن تحویل شده است.

وی با بیان این که در مهدی‌شهر 2 هزار و 198 نفر در طرح‌های حمایتی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند گفت: از این تعداد 495 نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند؛ 190 نفر تشکیل پرونده داده‌اند؛ 149 نفر افتتاح حساب کرده‌اند و 43 نفر واریز وجه را انجام داده‌اند؛ در مهدی‌شهر مشکل تأمین زمین نداریم و حدود 8 هکتار زمین از سنوات قبل موجود بوده و این آمادگی وجود دارد که واحدهای متقاضیان را در این زمین جانمایی کنیم.

سرپرست اداره‌کل راه و شهرسازی استان سمنان ادامه داد: در خصوص علت پیشرفت چندان مناسب طرح‌های حمایتی مسکن در برخی از شهرهای استان باید گفت که در برخی از شهرها، متقاضیان مراحل تشکیل پرونده در دفاتر پیشخوان را تکمیل نکرده‌اند یا پس از تکمیل پرونده، واریز وجه را انجام داده‌اند تا متقاضی موثر به شمار روند؛ در برخی شهرها نیز فرایندهای مربوط به تأمین زمین به تازگی در حال انجام است.

نوشته چرا پیشرفت طرح‌های حمایتی مسکن در برخی شهرهای استان مطلوب نیست؟ اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی بی رسانه. پدیدار شد.