به گزارش مرآت، محمد شریف ابراهیمی دادستان سمنان در خصوص مصدومیت بیمار سندروم داون در یکی از مراکز توانبخشی استان سمنان، گفت: پس از اطلاع از مصدومیت مددجو «محمد» به صورت سرزده در مرکز توانبخشی حضور یافته و به بررسی دقیق موضوع و تحقیق از مطلعان و مسئولان مربوطه و سوابق پزشکی و پرونده موجود در مرکز نگهداری مذکور، پرداختیم.

او می‌گوید: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و بررسی آن در مرحله تحقیقات مقدماتی و جمع آوری ادله قرار دارد و به صورت ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته و نتیجه آن نیز به اطلاع عموم خواهد رسید.

دادستان سمنان گفت: رسیدگی و مراقبت از این دست بیماران کار بسیار سختی است و افرادی که از این بیماران مراقبت و نگهداری می‌کنند، دلسوز، با احساس و ایثارگر هستند.

او افزود:در صورت اثبات هرگونه تقصیر و عمد توسط خاطیان پرونده، متخلفان باید پاسخگوی رفتار عمدی و قصور اقدامات خود باشند.

همچنین در بازدید بعمل آمده از بخش‌های مختلف مرکز توانبخشی مذکور مشخص شد که این مرکز یکی از بهترین مراکز نگهداری بیماران سندروم داون بهزیستی سمنان بوده و از نظر رعایت مقررات بهداشتی و غذایی شرایط مطلوبی دارد که دارای برنامه غذایی منظم بوده و انبار مواد غذایی آن نیز در حد مطلوب است.

مطالبی که در فضای مجازی در رابطه با نامطلوب بودن وضعیت غذایی مرکز توانبخشی مذکور منتشر شده کذب و … منصفانه است، که در این رابطه نیز دادستانی افرادی را که موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم کرده باشند مورد تعقیب قرار خواهد داد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام

نوشته پرونده قضایی مصدومیت بیمار سندروم داون در یکی از مراکز توانبخشی سمنان تشکیل شد اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

Shares: