به گزارش مرآت، جعفر مرادی حقیقی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان، گفت: تنش خشکسالی، تغییر الگوی بارش و خیزش گرد و غبار از جمله نشانه های تغییر اقلیم در استان سمنان و کشور است که کارشناسان، اجرای طرح های آبخیزداری را با هدف تاثیرگذاری بر جمع‌آوری آب های سطحی، تغذیه سفره های زیرزمینی، کنترل سیلاب، جلوگیری از فرسایش خاک و کاهش خسارت سیل را از راهکارهای مقابله با این پدیده چالش برانگیز می‌دانند.

وی ادامه داد: استان سمنان در دهه های اخیر با بحران های طبیعی مختلف ناشی از تبعات تغییر اقلیم چون رخدادهای سیلابی و خشکسالی مواجه بوده و اتکای روزافزون به منابع آب زیرزمینی و برداشت بی‌رویه و غیر اصولی از آن، این استان را به سمت از بین رفتن تدریجی سفره های آب زیر زمینی در شهرستان های مختلف استان سوق داده است.

حقیقی ادامه داد: عامل انسانی، پدیده جهانی تغییر اقلیم و کاهش بارش از دیگر عواملی است که سبب می‌شود تغذیه طبیعی آبخوان ها به طور مناسب انجام نشود و در این شرایط یکی از راه حل‌های کارآمد در تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی و ایجاد توازن آب موجود در خاک، اجرا و توسعه پروژه های آبخیزداری و آبخوانداری (تغذیه مصنوعی آبخوان) است.

وی افزود: پروژه های تغذیه مصنوعی آبخوان، تغییر الگوهای مکانی و زمانی بارش و سیلاب ناشی از آن را تبدیل به فرصتی برای مدیریت سیلاب و تغذیه آبخوان در استان سمنان می کند که با افزایش سطح تراز آب زیرزمینی و تقویت آن روند فزاینده فرونشست زمین کاهش یافته و از بروز خسارت به تاسیسات و زیرساخت ها جلوگیری خواهد شد.

جعفرمرادی حقیقی تصریح کرد: دولت اعتبارات مناسبی را برای اجرای طرح‌های آبخیزداری و آبخوان داری استان سمنان مصوب کرده که با توجه به وجود نقشه راه اجرای طرح آبخیزداری و آبخوان داری و نیروی انسانی متخصص در استان، این اعتبارات می‌تواند تاثیر بسزایی در عملیاتی شدن آن داشته باشد.

به گفته وی در سفر دولت سیزدهم به استان سمنان یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح‌های آبخیزداری، بیابان‌زدایی استان مصوب شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: ۳۵۰ میلیارد ریال از اعتبارات سفر دولت سیزدهم به استان درسال گذشته به تازگی برای بخش های آبخیزداری و بیابان زدایی استان اختصاص یافت.

جعفرمرادی حقیقی افزود: ۲۵۰ میلیارد ریال از این اعتبار در بخش آبخیزداری و تکمیل طرح های نیمه تمام باقی مانده از سال های قبل و طلب پیمانکاران و ۱۰۰ میلیارد ریال برای اجرای طرح های احیای مراتع و بیابان زدایی است.

به گفته وی برای سال جاری از محل تخصیص اعتبارات مصوب سفر دولت سیزدهم، اجرای ۱۱ پروژه آبخیزداری و آبخوانداری برای پوشش ۱۰۰ هزار هکتار وسعت حوزه های آبخیزداری استان سمنان پیش بینی شده است.

جعفر مرادی حقیقی با بیان اینکه مطالعات در بخش آبخیزداری استان انجام شده است، گفت: ۵۰ درصد از این اعتبار در سال جاری و ۵۰ درصد دیگر در سال آینده محقق می شود.

مرادی حقیقی اضافه کرد: طرح ها به خصوص طرح های آبخیزداری در مناطقی اجرا می شود که کار مطالعاتی آن ها انجام شده و در فاز اجرایی قرار دارند.

انتهای پیام/

نوشته ضرورت توسعه طرح های آبخیزداری سمنان اولین بار در شبکه اطلاع رسانی مرآت. پدیدار شد.

Shares: